login     Register account     访问集智投资网       
   
  
       

021-31588151   

News Message

正山小种正山小种

199.0 ¥color:红色

重量:500g

包装:精装

Add to cart

1、茶叶生长环境位于福建北部高海拔地区气候环境独特,无污染。


2、茶叶加工工艺历史悠久。


3、高海拔地区茶叶茶多酚丰富同时含有很多微量元素有提神养生效果。4、正山小种采摘自白茶新鲜茶叶,通过复杂的加工过程生产出数量有限的红茶。


5、出厂前效果