login     Register account     访问集智投资网       
   
  
       

021-31588151   

News Message

BLT L 系列低压螺杆压缩机BLT L 系列低压螺杆压缩机

Free Booking型号:螺杆

品牌:博莱特

Add to cart

产品分类: 低压螺杆空压机-BLT L 系列    
如果您的设备用气压力仅需0.2-0.5Mpa时,选用常规的0.7Mpa空气压缩机将造成巨大的电力浪费。博莱特节能低压螺杆空压机是您的最佳选择,选用博莱特低压螺杆空气压缩机比选用0.7Mpa空压机省电20-50%。