login     Register account     访问集智投资网       
   
  
       

021-31588151   

News Message

抗硫闸阀抗硫闸阀

Free Booking产品类型:闸阀

产品名称:抗硫闸阀

使用介质:含硫石油天然气

适用温度:≤150°C-≤550°

压力等级:2.5-10.0Mpa

阀门规格:DN15-DN500

材 质:铸钢、铬钼钢

阀门形式:法兰、焊接

Add to cart

抗硫闸阀